Vad innebär dygnsvila?

Dygnsvila innebär en period av sammanhängande vila som är avsedd att ge arbetstagare en möjlighet att återhämta sig mellan arbetspassen. Den är lagstadgad för att främja arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, samtidigt som den bidrar till att minska risken för arbetsrelaterade skador och olyckor. Dygnsvilan är en viktig del av arbetstidsregleringen och syftar till att säkerställa en balans mellan arbete och vila.

Dygnsvila enligt arbetstidslagen

Enligt Arbetstidslagen ska arbetstagare ha en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar under varje 24-timmarsperiod. Denna reglering är central för att säkerställa att anställda får möjlighet att återhämta sig fysiskt och psykiskt, vilket inte bara främjar hälsa och välbefinnande utan också bidrar till att höja produktiviteten och minska risken för arbetsrelaterade skador, så som utmattningssyndrom.

Exempel

Om du exempelvis slutar jobba klockan 22, bör din nästa arbetsdag inte inledas förrän tidigast klockan 09 nästa morgon för att uppfylla kravet på 11 timmars dygnsvila. Om du arbetar på en söndag och avslutar klockan 16, måste din nästa arbetsvecka påbörjas tidigast kl. 04 på tisdagen för att säkerställa minst 36 timmars sammanhängande veckovila.

Smart schemaläggning

Med Personalkollen kan du enkelt schemalägga dygnsvila enligt arbetstidslagen med 11 timmars vila, genom deras effektiva schemaläggningssystem. Det är utvecklat för att smidigt hantera arbetspass och säkerställa att alla regler och lagar om arbetstider följs korrekt.

Genom att använda Personalkollen kan ditt företag effektivisera personalhanteringen och minska risken för dyra misstag. Systemet ger inte bara en överblick över personalens arbetstider i realtid utan erbjuder också verktyg för att snabbt anpassa scheman vid behov.

Kan man göra undantag från 11 timmars dygnsvila?

Det finns möjligheter att göra undantag från regeln om 11 timmars dygnsvila. Dessa undantag kan tillämpas i vissa specifika situationer där arbetsförhållandena kräver flexibilitet, såsom vid oregelbundna arbetspass eller arbete inom vissa branscher som sjukvård, transport och säkerhetstjänster.

För att ett sådant undantag ska vara giltigt måste det dock kompenseras med motsvarande vilotid vid ett annat tillfälle. Arbetsgivaren är också skyldig att säkerställa att undantagen inte skadar arbetstagarens hälsa och säkerhet. Därför är det viktigt att sådana avvikelser från standardreglerna överensstämmer med både lagkrav och kollektivavtal. Läs mer hos SKR.se.

Vad gäller vid dygnspass?

Efter att ha arbetat ett helt dygn måste man få kompenserande vila som varar i minst ett dygn. För personal med olika jobb inom vården, LSS-verksamhet och andra som arbetar jour kan man ansöka om dispens för att arbeta 24-timmarspass. Denna möjlighet bör dock bara användas när alla andra alternativ har övervägts och uttömts, och den ska tillämpas på ett restriktivt sätt.

Därför är det viktigt med tillräcklig återhämtning

Här är några anledningar till varför adekvat dygnsvila är viktigt:

  • Fysisk återhämtning: Dygnsvila är nödvändig för att kroppen ska kunna återhämta sig korrekt och undvika skador eller sjukdomar.
  • Förbättrad kocentration: Tillräcklig vila förbättrar kognitiva funktioner som minne och koncentration, vilket är avgörande för yrkesmässig effektivitet.
  • Emotionell stabilitet: Regelbunden dygnsvila hjälper till att reglera humör och minska stressnivåer, vilket främjar en balanserad emotionell hälsa.
  • Arbetsprestanda: Tillräcklig vila är avgörande för att bibehålla hög produktivitet och förhindra utbrändhet.
  • Bättre beslutsfattande: Välutvilade individer har bättre förmåga att fatta välgrundade beslut tack vare klarare tankeprocesser.
  • Långsiktig hälsa: Regelbunden dygnsvila bidrar till att förebygga långsiktiga hälsoproblem, vilket stärker såväl individens som organisationens välbefinnande.