Byta förmånsbil mitt i månaden

När du ska byta förmånsbil mitt i månaden är det viktigt att förstå hur detta påverkar förmånsvärdet och beskattningen. Beskattning av förmånsbilar baseras på regler som tar hänsyn till hur länge bilen har varit tillgänglig för användning under en månad. När en anställd byter förmånsbil under en månad, påverkar detta beräkningen av förmånsvärdet.

Bilförmån del av månad

Bilförmån fördelas inte delvis under en månad. Beskattningen av en förmånsbil är konstant under en hel månad, oavsett hur länge medarbetaren faktiskt använder bilen. Det innebär att om bilen hämtas ut sista dagen i månaden, beskattas den för hela månaden med fullt förmånsvärde. Om en medarbetare byter bil under en månad, blir beskattningen baserad på den bil som användes under flest dagar den månaden.

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är en bil som en arbetsgivare tillhandahåller för en anställd att använda, inte enbart i tjänsten utan även för privat bruk. Förmånsbilar är vanligt i förmånspaket för anställda och kan ses som en extraförmån utöver lönen. Den anställde får använda bilen både för arbetsresor och för privat körning, vilket inkluderar fritidsresor och andra personliga ärenden.

Beskattning av förmånsbil

Om en bil används för privata ändamål i en omfattning som överstiger 100 mil eller 10 resor årligen, betraktas detta som en skattepliktig förmån. I Sverige är det vanligt att förmåner som erhålls från arbetsgivaren beskattas. För att särskilja mellan privata och tjänsteresor, är det viktigt att de som har en förmånsbil föra en körjournal. Körjournalen fungerar som ett dokument som kan användas som bevis när Skatteverket utvärderar om det är en förmån med bilen eller inte.

Räkna ut förmånsvärde av bil

Att räkna ut förmånsvärdet av en bil innebär att bestämma den skattepliktiga förmånen av att använda en förmånsbil. Här är en enkel beskrivning av hur man gör det:

Skaffa nödvändig information

För att räkna ut förmånsvärdet behöver du vissa uppgifter om bilen och dess användning. Det inkluderar bilens inköpspris, koldioxidutsläpp (om det är en förmånsbil med utsläpp), och hur många dagar bilen var tillgänglig för användning under året.

Bestäm förmånsvärdet

Förmånsvärdet beräknas vanligtvis som en viss procent av bilens inköpspris. Skatteverket fastställer årligen de exakta procentsatserna baserat på bilens miljöpåverkan. För bilar med högre utsläpp, kan förmånsvärdet vara högre.

Beräkna skattepliktig förmån

Du multiplicerar förmånsvärdet med den procentsats som gäller för bilen. Detta ger dig det skattepliktiga förmånsvärdet för bilen.

Skattebetalning

Det skattepliktiga förmånsvärdet läggs sedan till din årliga inkomst och beskattas enligt din skattesats. Skatteverket har tjänster online som kan hjälpa dig att beräkna detta.

Redovisa i din deklaration

I din deklaration måste du redovisa förmånsvärdet och betala skatten på den skattepliktiga förmånen.

Förmånsbeskattning av tjänstebil

Här kan du läsa mer om förmånsbeskattning av tjänstebil och hur det påverkar din ekonomi när du använder din arbetsgivares bil privat. Att ha korrekta och detaljerade körjournaler är ofta avgörande för att beräkna förmånen på ett korrekt sätt.